Wedstrijdvoorwaarden STROXX strandstoel actie zomer 2023

Artikel 1: algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’. Dit is een organisatie van de firma Lecot, hierna de organisator genoemd. Dit reglement heeft o.a. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de ‘STROXX strandstoel actie’ en op het wedstrijdverloop. Het feit van deelname aan ‘STROXX strandstoel actie’ impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van dit reglement door de deelnemer.

Artikel 2: duur

‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’ loopt van 01/07/2023 tot en met 31/08/2023 en loopt enkel in de deelnemende vestigingen van Lecot.

 Artikel 3: voorwaarden van deelname

Alle natuurlijke personen kunnen deelnemen aan de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’ met uitzondering van minderjarigen. Elke deelnemer kan een onbeperkt aantal keren deelnemen aan de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’.

Artikel 4: persoonlijke gegevens

Op elk tombolaticket worden de volgende persoonsgegevens verzameld om deel te kunnen nemen: naam, adres, mail en tel. nr. De verzamelde persoonsgegevens worden enkel voor de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’ gebruikt. Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’.

Artikel 5: wedstrijdverloop 

Bij aankoop van een STROXX artikel in een Lecot vestiging ontvangt de koper één tombolaticket voor de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’. De deelnemende Lecot vestigingen bepalen zelf op welke basis ze loten geven bij een aankoop in hun zaak. - Op het tombolaticket ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’ vult men zijn persoonsgegevens in. - Bij de deelnemende Lecot vestiging staat van 01/07/2023 tot en met 31/08/2023 een urne om ingevulde loten te deponeren. 
Winnaar van de STROXX strandstoel is de deelnemer die de schiftingsvraag zo goed mogelijk heeft beantwoord.

Artikel 6: aanduiding van de winnaars 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
De winnaars worden bekendgemaakt via de communicatiekanalen van Lecot.

Artikel 7: prijs

In de prijzenpot zit per deelnemende Lecot vestiging 1 STROXX strandstoel. De gewonnen prijs kan noch geruild noch in contant geld worden omgewisseld.

Artikel 8: fraude en misbruik

De organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’. Hij behoudt zich het recht voor om een deelnemer van deelname uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit reglement.

Artikel 9: contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen aan de ‘STROXX strandstoel actie zomer 2023’ terecht via mail op marketing@lecot.be.

© Lecot 2023