PBM 

PBM voor elke raam- & deurspecialist

Het identificeren van risicofactoren en werkomstandigheden op een productie- of bouwlocatie, inclusief bijbehorende processen en procedures, maakt het kiezen van geschikte Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor specifieke gebruikersgroepen of individuen niet altijd eenvoudig. Gezien de behoefte aan een individuele aanpak voor zowel productiemedewerkers in het atelier, opmeters als plaatsers van ramen en deuren, assisteren onze PBM-specialisten je bij het vinden van de meest geschikte toepassingen en oplossingen.

Productiemedewerker in het atelier

Hoewel de specifieke vereisten kunnen variëren afhankelijk van de werkzaamheden en omgeving, zijn hier enkele essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor een productiemedewerker:

  • Veiligheidsschoenen: Beschermen tegen verwondingen aan de voeten, vooral belangrijk bij het betreden van bouwplaatsen of locaties met mogelijke gevaren.

  • Veiligheidsbril: Beschermt de ogen tegen stof, splinters en andere mogelijke projectielen tijdens het opmeten en inspecteren van ramen en deuren.

  • Gehoorbescherming: Nodig als er sprake is van blootstelling aan harde geluiden, zoals op bouwplaatsen of in fabrieken waar machinerie actief is.

  • Handschoenen: Voorkomen snijwonden, schaafwonden en beschermen tegen mogelijke scherpe randen tijdens het hanteren van materialen en gereedschappen.

Plaatser van ramen en deuren

Het belang van PBM voor een plaatser van ramen en deuren is aanzienlijk om verschillende redenen:

  • Bescherming tegen letsel: Het plaatsen van ramen en deuren kan gepaard gaan met diverse fysieke risico's, zoals het hanteren van zware materialen, blootstelling aan scherpe randen en mogelijke valgevaren. PBM zoals handschoenen, veiligheidsschoenen en een helm bieden bescherming tegen potentieel letsel.

  • Voorkoming van snijwonden en schaafwonden: Bij het manipuleren van glas en andere materialen bestaat het risico op snijwonden en schaafwonden. Het dragen van handschoenen en beschermende kleding minimaliseert het risico op letsel.

  • Veiligheid bij gebruik van gereedschap: Het correcte gebruik van gereedschap is essentieel om verwondingen te voorkomen. PBM zoals veiligheidsbrillen en gehoorbescherming dragen bij aan de bescherming tegen oogletsel en gehoorschade bij gebruik van luidruchtige apparatuur.

  • Minimale blootstelling aan chemische stoffen: Bij het gebruik van bepaalde bouwmaterialen of lijmen kunnen plaatser van ramen en deuren worden blootgesteld aan chemische stoffen. Het dragen van geschikte handschoenen en beschermende kleding voorkomt huidcontact met potentieel schadelijke stoffen.

Opmeter van ramen en deuren

Naast het waarborgen van bescherming tegen fysieke verwondingen, het minimaliseren van blootstelling aan schadelijke stoffen en het voorkomen van gehoorschade in luide omgevingen, is ook ergonomie van groot belang. Ergonomische maatregelen, zoals het gebruik van het STROXX Exoskelet of valbeveiliging, dragen bij aan het bevorderen van comfort en het voorkomen van werkgerelateerde klachten. Een goede ergonomie verbetert niet alleen de werkprestaties, maar draagt ook bij aan de algehele gezondheid en welzijn van de opmeter.

© Lecot 2024